Mám nadváhu? Jsem obézní?

BMI (z anglického Body Mass Index) je index, který se používá pro klasifikaci podváhy, nadváhy či různé stupně obezity.

Vzorec pro výpočet BMI je velice jednoduchý:
BMI = tělesná váha(kg) / tělesná výška2 (m)

např. člověk s váhou 80 kg a výškou 183 cm si BMI vypočítá podle uvedeného vzorce takto:
BMI = 80 / 1,832 = 23,89Klasifikace hmotnosti podle BMI

Stupeň BMI Riziko obezity
podváha <18,5 nízké (ale stoupá riziko jiných zdravotních problémů)
normální váha 18,5-24,9 průměrné
nadváha 25,0-29,9 mírně zvýšené
obezita I. stupně 30,0-34,9 střední
obezita II. stupně 35,0-39,9 vysoké
obezita III. stupně >39,9 velmi vysoké

©