KDO JSEM

Bc. Adéla Francírková

adela

Jsem nutriční terapeut a problematice zdravého životního stylu se věnuji již řadu let.


Kvalifikace

- 2011 - státní maturitní zkouška na Střední zdravotnické škole v Ostravě, obor nutriční asistent

- 2014 - absolutorium na Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě, obor nutriční terapeut

- v letech 2007-2014 praxe během studia v domovech pro seniory, v nemocnicích, v mateřské škole, v rehabilitačním ústavu Chuchelná a Hrabyně

- od roku 2013 zaměstnána v Léčbě obezity, činnost nutričního terapeuta

- od roku 2015 pracuji ve Studiu zdraví, činnost nutričního terapeuta


Poskytuji nutriční poradenství a veškeré úkony spojené s léčbou obezity. Jedná se především o:

- analýzu stávajících stravovacích zvyklostí klienta

- úvod do zdravé výživy

- měření klientů přístrojem Bodystat

- tvorbu individuálního redukčního plánu se vzorovým redukčním jídelníčkem až na dobu 14 dnů


Dále poskytuji edukační činnost v oblasti diet indikovaných lékařem a vedu individuální kurzy redukce hmotnosti. Na základě žádosti je možné vyhotovit laboratorní obraz krve nebo předat klienta do péče lékaře specialisty.

Nabízím tvorbu jídelníčků i pro alternativní směry výživy, pro kojící a těhotné ženy, děti.


Spolupráce s odbornými lékaři

MUDr. Šárka Malá

adela

Ordinace zaměřená na poruchy metabolismu a výživy, terapie obezity. Vedoucí regionálního centra MED-PED pro vyhledávání a léčbu familiárních hyperlipidémií.

Členka české internistické společnosti, České společnosti pro aterosklerózu, České diabetologické společnosti, Společnosti pro parenterální a enterální výživu.

Kvalifikace

- 1985 - ukončení lékařské fakulty UJEP Brno

- atestace v oboru vnitřní lékařství a diabetologie

- Diplom celoživotního vzdělávání

- Funkční způsobilost v oboru vnitřního lékařství

- Funkční způsobilost v oboru diabetologie

- Funkční licence v oboru parenterální a enterální výživa

- Funkční licence v oboru abdominální ultrasonografie©