Pomůže mi operace?

Operační léčba - bariatrie - je určena jenom pro těžkou obezitu III. st. dle WHO, tzv. morbidní obezitu s BMI nad 40 kg/m2, případně u pacientů s rozvinutými přidruženými nemocemi v důsledku obezity II.st. dle WHO, tj. s BMI nad 35 kg/m2. Jelikož obezita je multifaktoriální onemocnění, vyžaduje multioborový přístup a o indikaci operaci rozhoduje obezitolog - internista, psycholog a bariatrický chirurg.

©