Nabídka > Intenzivní kurz redukce hmotnosti po dobu 3 měsíců


Intenzivní kurz redukce hmotnosti po dobu 3 měsíců

 Program zahrnuje

odrazka vstupní vyšetření (anamnestické údaje, měření výšky, váhy, rozbor stravovacích zvyklostí)
odrazka 5 návštěv ve Studiu zdraví (v tří týdenních intervalech)
odrazka měření přístrojem Bodystat při každé návštěvě
odrazka 3 hodiny kondičního cvičení
odrazka návaznost na lékaře obezitologa v případě další terapie

Ideální doba trvání redukčního kurzu jsou 3 měsíce, kdy se dá již mnohé změnit. Nutriční specialista provádí dietologickou anamnézu, rozbor stravovacích návyků a pohybových aktivit. Navrhne redukční jídelníček a doporučí plán fyzické aktivity. Při kontrolních návštěvách provádí úpravu režimu.

CENA: 4 200 Kč

CENA VE DVOJICI: 7 200 Kč

©